Instalacje elektryczne

Nasze usługi z tego zakresu:

– kompleksowe instalacje elektryczne niskiego i średniego napięcia;

– przyłącza kablowe oraz napowietrzne, stacje transformatorowe , rozdzielnice niskiego i średniego napięcia 

– instalacje odgromowe, połączeń wyrównawczych, uziemiające i przeciwprzepięciowe

– instalacje i urządzenia sygnalizacji, sterowania, pomiarów i monitorowania

– instalacje i urządzenia teletechniczne

Ponad to wykonujemy:

– pomiary instalacji elektrycznych

– bieżąca konserwacja instalacji elektrycznych

– usuwanie awarii instalacji elektrycznych

The project of residential house. 3D image.

Energia elektryczna odgrywa zasadniczą rolę w korzystaniu z podstawowych osiągnięć cywilizacji. Większość urządzeń zapewniających właściwe i wygodne funkcjonowanie naszego domu jest zasilana prądem elektrycznym. Gniazda wtykowe, oświetlenie, ogrzewanie, systemy alarmowe, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny bez których ciężko nam się obyć, nie są w stanie poprawnie funkcjonować bez energii elektrycznej. O stopniu uzależnienia współczesnego człowieka od energii elektrycznej łatwo się przekonać podczas zdarzających się, choćby krótkich, przerw w jej dostawie. Unieruchomione windy, brak oświetlenia, wyłączone komputery itp. są w stanie zupełnie zdezorganizować Nasze życie.

Instalacja elektryczna to jeden z ważniejszych czynników wpływających na nasze bezpieczeństwo oraz komfort naszego życia. Powinna ona być zaprojektowana i wykonana w taki sposób aby możliwym był pobór mocy nie tylko przez aktualnie planowane urządzenia, lecz uwzględniać powinna również rozbudowę instalacji w przyszłości o nowe elementy i systemy.

Instalacja elektryczna to jednak nie tylko przewody i kable elektroenergetyczne, urządzenia zabezpieczające i przyrządy ochronne, sterujące czy pomiarowe lecz także rezerwowe źródła energii elektrycznej, takie jak baterie akumulatorowe, urządzenia bezprzerwowego zasilania (UPS) oraz zespoły prądotwórcze.

Instalacja odgromowa
 
Zadaniem instalacji odgromowej (piorunochronu) jest przejęcie prądu piorunowego i bezpieczne odprowadzenie go do ziemi.
Budowę instalacji odgromowej można najprościej wyjaśnić następująco: zespół metalowych przewodów przymocowanych na dachu, bezpośrednio połączonych z ziemią. Przewody te umożliwiają bezpieczny odpływ energii przekazywanej przez piorun uderzający w obiekt.

Według przepisów, obowiązek wykonania instalacji odgromowej spoczywa na wykonawcy budynków przemysłowych, budynków użyteczności publicznej, domu wyższego niż 15 m i o powierzchni większej niż 500 m² lub domu wykonanego z materiałów łatwopalnych (np. drewna).

Warto jednak pomyśleć o instalacji odgromowej przy budowie domu jednorodzinnego. Nawet jeśli nie ma zagrożenia pożarem od pioruna, instalacja odgromowa zabezpieczy instalację elektryczną przed negatywnym wpływem prądu piorunowego. Im większe znaczenie ma instalacja elektryczna w naszym domu, tym większą wagę powinniśmy przykładać do instalacji odgromowej.