Systemy ogrzewania

Elektryczne ogrzewanie podłogowe to tani w zakupie, jak i eksploatacji system ogrzewania. Trwałość elektrycznego ogrzewania podłogowego określa się na ok. 50 lat, a pełna gwarancja obejmuje okres dziesięcioletni. Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest niezastąpione w każdych warunkach, rodzajach podłóg i sytuacjach. Elektryczne ogrzewanie podłogowe nie potrzebuje kotłowni ani pieca centralnego ogrzewania. Każde pomieszczenie jest ogrzewane osobnym obwodem kabla grzejnego sterowanego przez programowalny termoregulator, który będzie sterował ogrzewaniem danego pomieszczenia każdego dnia tygodnia o różnych porach dnia. 
Rosnącą popularność elektryczne ogrzewanie podłogowe zawdzięcza niewątpliwie takim zaletom, jak:
– niskie koszty inwestycyjne,
– stosunkowo niskie koszty eksploatacji,
– łatwość i dokładność regulacji temperatury, a co za tym idzie wysoki komfort cieplny,
– oddzielna regulacja temp. dla każdego pomieszczenia,
– brak czynności konserwacyjnych,
– estetyka – niewidoczna instalacja pozwalająca  w pełni wykorzystać walory pomieszczeń.
Jak zbudowany jest system? Wyróżniamy:
– przewód grzejny zbudowany jest z drutu oporowego, osłony (wewnętrznej warstwy izolacji) oplotu spełniającego funkcję przewodu ochronnego i izolacji zewnętrznej
– Mata grzejna to najczęściej siatka z tworzywa sztucznego, w którą wmontowany jest przewód grzejny. Jej grubość nie przekracza 3 mm
– Folia grzejna składa się z płaskich drutów aluminiowych zatopionych w folii poliestrowej. Jej grubość wynosi ok 2 mm

Porównanie ogrzewania konwencjonalnego z ogrzewaniem podłogowym

System ogrzewania przeciwoblodzeniowego

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe składa się z systemu elektrycznych kabli grzejnych zasilanych prądem jedno lub trójfazowym, którym steruje regulator temperatury z czujnikiem temperatury lub kontroler współpracujący z zestawem czujników temperatury i wilgoci. System automatycznie dostosowuje się do istniejących warunków atmosferycznych, włączając się i wyłączając zależnie od temperatury powietrza i zawilgocenia chronionej powierzchni. 
System ogrzewania przeciwoblodzeniowy ma za zadanie zabezpieczać przed powstawaniem oblodzenia i zaleganiem śniegu. Aby to było możliwe system powinien być wyposażony w odpowiednie sterowanie i ustawiony w tryb gotowości przed wystąpieniem opadów lub pojawieniem się oblodzenia. Zastosowanie ogrzewania przeciwoblodzeniowego zapewnia większe bezpieczeństwo w ruchu pieszym i zmotoryzowanym oraz chroni elementy budynków, a zwłaszcza ich elewacje. Systemy te ponadto chronią środowisko naturalne zastępując środki chemiczne używane do likwidowania śniegu i lodu.
Elektryczne systemy ochrony przed śniegiem i oblodzeniem są trwałe i pracują w sposób automatyczny, nie wymagający wysiłku i ciągłego nadzoru. 
Głównym zadanie tego systemu jest:
– zapobiegają powstaniu oblodzenia i zaleganiu śniegu- zapewniają bezpieczeństwo pieszych i kierowców 
– obniżają koszty eksploatacji i konserwacji budynków
System ogrzewania przeciwoblodzeniowego można stosować do: 
– ciągów komunikacyjnych takich jak chodniki i schody
– wjazdów do garaży, tarasów, parkingów
– rynien i rur spustowych oraz krawędzi dachów
– systemów rozprowadzania wody i rurociągów.