Systemy ochrony mienia

Dzięki systemowi ochrony mienia i integracji zarządzania budynkiem jest możliwe bardzo szybkie ustalenie miejsca awarii, włamania i innych zdarzeń. System ten pozwala na lepszą ocenę sytuacji służbom nie znającym dobrze topografii obiektu. Jest to narzędzie pozwalające kontrolować w czasie rzeczywistym stan urządzeń i instalacji w dowolnym budynku.

System ochrony mienia to:
– PPOŻ (Ochrona przeciwpożarowa)
– DSO (Dźwiękowy system ostrzegawczy)
– CCTV (Telewizja przemysłowa)
– SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu)
– KD (System Kontroli Dostępu)

 

PPOŻ

System PPOŻ czyli ochrona przeciwpożarowa, która umożliwia wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju.

Systemy sygnalizacji pożaru, to zespół elementów jak czujka pożarowa, centrala sygnalizacji pożarowej, ręczny przycisk pożarowy ROP oraz wiele dodatkowych podzespołów, służących do automatycznego wykrycia zagrożeń pożarowych w możliwie jak najkrótszym czasie od jego powstania. System ochrony przeciw pożarowej ma za zadanie chronić mienie oraz życie ludzkie, zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, ostrzegać osoby znajdujące się w zagrożonej przestrzeni czy informować  odpowiednie służby o zaistniałym alarmie pożarowym. Wykorzystujemy systemy tj. Satel, Polon, Esser, które są jedne z najlepszych systemów. Zapewniają wysoki poziom jakości wytwarzanej techniki. Dodatkowo współpracujemy z firmą Alpol.

DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy pozwala na sprawną ewakuację osób z budynków lub z danej części objętej zagrożeniem. DSO działa także przeciw powstaniu paniki oraz umożliwia sprawne i bezpieczne przeprowadzenie akcji ratowniczej. System ten może również działać automatycznie gdzie podając gotowe, wcześniej nagrane komunikaty lub za pomocą bezpośrednio podawanych przez mikrofon komunikatów.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być używane do transmitowania reklam, informowania o promocjach, nadawania muzyki w tle, co jest szczególnie przydatne w niektórych typach obiektów np. Centrach Handlowych.
Dzięki temu systemy umożliwiają efektywną komunikację z otoczeniem w sytuacjach zagrożenia oraz w życiu codziennym. 

DSO składa się z:
– kontroler główny
– mikrofony, w tym mikrofon tzw. strażaka
– odpowiednie głośniki
– odpowiednie okablowanie
– zasilanie rezerwowe
– urządzenie łączące z SSP
Korzystamy z urządzeń ABT-Venas firmy Ambient System, także Bosch, urządzenia te charakteryzują się wysoką estetyką wykonania i nowoczesnością rozwiązań. Pełna zgodność z normą PN-EN 54-16, PN-EN 60849, a także możliwość lokalizacji w dowolnym miejscu obiektu mikrofonów strażaka i mikrofonów komercyjnych.

SSWiN – Alarm

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) to popularnie zwane systemy alarmowe. Ich podstawowym zadaniem jest wykrycie oraz zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu czy też naruszenie terenu zewnętrznego, próbie kradzieży, włamania czy napadu. (SSWiN) oparte są na inteligentnych, mikroprocesorowych centralach, opracowanych zgodnie z najnowszymi tendencjami światowej technologii. Za pomocą czujników różnego przeznaczenia system może reagować na: ruch, tłuczenie szkła, dym itp. W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych. Wzbudzenie czujnika powoduje włączenie systemu alarmowego oraz w sytuacji systemu podłączonego do stacji monitorowania interwencję grupy interwencyjnej. 
Wszystkie informacje kierowane są do Centrali Alarmowej, bez niej system nie jest w stanie działać. Informacje w centrali alarmowej są najpierw przetwarzane i na ich podstawie podejmowane są odpowiednie decyzje dotyczące dalszych działań. O tym, jakie to będą działania, decydujemy odpowiednio programując centralę. Jednym z lepszych systemów alarmowych jest system Satel z którego korzystamy, cechuje się optymalnymi właściwościami, tj. niezawodność, łatwość użytkowanie i spełnianie szereg wymogów.

CCTV

Innymi mówiąc jest to telewizja przemysłowa czyli systemu przekazywania obrazu (bardzo rzadko w połączeniu z dźwiękiem) w obrębie monitorowanych pomieszczeń. Jest to zamknięty system dający możliwość monitorowania potencjalnie niepokojących zachowań w obrębie chronionej strefy. Sygnał udostępniany jest ściśle określonym osobom (właścicielowi posesji, ochronie budynku itp.). Systemy takie w dzisiejszych czasach spotykamy na co dzień w hipermarketach, firmach, na ulicach miast – wszędzie. Nie ma przeciwwskazań do montowania monitoringu w pomieszczeniach zamkniętych, otwartych, na zewnętrznych ścianach budynków gdzie temperatura spada poniżej zera. Korzystamy z systemu NOVUS.
System NOVUS jest profesjonalnym rozwiązaniem do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP typu KLIENT-SERWER. Szerokie możliwości ustawień serwera NMS w zakresie udostępniania strumieni wideo, pozwalają na tworzenie złożonych systemów monitoringu.

Wyróżniamy:
– urządzenia do obserwacji wizyjnej tj. : kamery, obiektywy, uchwyty kamer, głowice 
obrotowe i głowice uchylno – obrotowe.
– urządzenia odbioru wizji tj. monitory i ekrany wizyjne.
– urządzenia transmisji wizji tj. nadajniki, odbiorniki i modemy.
– urządzenia przetwarzania obrazu tj. multipleksery, krosownice.
– urządzenia sterujące tj. pulpity sterujące
– urządzenia rejestrujące

KD

W dzisiejszych czasach co raz większy nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pracy. Dzięki zastosowaniu systemów kontroli dostępu możemy spełnić jednocześnie te dwa warunki. Pozwalają one zabezpieczać wszelkiego rodzaju przejścia.  Praktycznie może być stosowany w biurach, bankach, osiedlach, hotelach, ośrodkach sportowych. Może udzielać dostępu, rozliczyć czas pracy lub usługi

 W przypadku systemów wykorzystujących technologię zbliżeniową kartę można zastąpić breloczkiem, w którym wtopiony jest moduł zbliżeniowy. Zastosowanie to zwiększa komfort korzystania z systemu i uniemożliwia ewentualne uszkodzenie układu. Duża popularność tego typu zabezpieczeń wynika z szerokich możliwości ich zastosowania, łatwej budowy i rozbudowy oraz stosunkowo niskich kosztów realizacji.

Korzyści Systemu Kontroli Dostępu:

 – zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu
– redukowanie ryzyka strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji
– możliwość archiwizacji danych o poruszaniu się osób po obiekcie
– dostęp do danych o składzie osobowym na wypadek nagłej ewakuacji budynku
– zwiększenie dyscypliny pracowników
– obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, przez redukcje personelu ochrony fizycznej.

W skład typowego systemu kontroli dostępu wchodzą: czytniki, kontrolery dostępu, urządzenia komunikacyjne- transmisji danych, moduły zasilania, oprogramowanie zarządzające oraz urządzenia i elementy blokad mechanicznych – bramki , rygle, zwory elektromagnetyczne.