Inteligentne budynki

BMS czyli System Zarządzania Budynkiem. 
Inteligentny budynek to obiekt budowlany wyposażony w grupę detektorów i czujników a także jeden, centralny system zarządzający wszelkimi mieszczącymi się na terenie obiektu instalacjami. Informacje przychodzące z różnych elementów wyposażenia systemu, sprawia że system reaguje na zjawiska zachodzące w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym, co zapewnia maksymalizację funkcjonalności, oraz komfortu a także bezpieczeństwa przy równoczesnym minimalizowaniu kosztów związanych z eksploatacją takiego systemu oraz jego ewentualną modernizacją w przyszłości.
Inteligentny budynek steruje : oświetleniem, roletami, klimatyzacją, ogrzewaniem, wentylacją, instalacją audio, kontrolą dostępu, telewizją CCTV, integruje się z alarmem. Dodatkowo monitoruje zużycie energii elektrycznej i cieplnej, stan otwarcia okien i drzwi oraz stan innych podzespołów automatyki budynku. 

Przykładem zastosowania może być reakcja systemu na zbyt niską temperaturę w danym pomieszczeniu, polegająca na podgrzaniu powietrza tylko i wyłącznie w tym konkretnym pomieszczeniu. System może działać także odwrotnie, tzn. w przypadku zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniu może podjąć kroki mające na celu jej obniżenie do odpowiedniej wartości. Sterowanie ogrzewaniem pozwoli na obniżenie rachunków przez zmniejszenie zużycia energii, pozwalając na uzyskanie przy tym niespotykanego komfortu.

System KNX

Instalacja KNX zastępuje klasyczną instalację elektryczną i integruje wszystkie funkcje zarządzania budynkiem. Służy do załączania, sterowania, sygnalizowania, regulowania i nadzoru urządzeń elektrycznych instalowanych w domu.
KNX to również większe bezpieczeństwo i oszczędności płynące ze stosowania automatyki. Umożliwia on zdalne sterowanie domem przez Internet czy telefon, dodatkowo dostępne są raporty, które udostępniają analizę kosztów domowych – zużycia energii elektrycznej czy wody.

 

Możliwości systemu KNX